Loading../...

Odnosi z javnostmi

Medijska promocija in svetovanje

Vzpostavljanje in vzdrževanje odličnih odnosov z vsemi udeleženimi v poslovnem procesu - zaposlenimi, delničarji, poslovnimi partnerji, strokovno javnostjo, lokalno skupnostjo in z mediji - je pogoj za uspeh vsakega podjetja ali organizacije.

V okviru celovitega upravljanja odnosov podjetja z različnimi javnostmi vam z ekipo sodelavcev omogočimo naslednje storitve:

  1. svetovanje vodstvu pri konstruktivnem in uravnoteženem komuniciranju podjetja z mediji in drugimi javnostmi (korporativno komuniciranje) ter pri preprečevanju nesporazumov podjetja z okoljem (krizno in konfliktno komunciranje) tako, da boste ob tem krepili ugled podjetja;
  2. priprava prodornih komunikacijskih kampanj za izvirno izpostavitev vašega izdelka ali storitve na trgu v ustreznih medijih, ki bodo učinkovito nagovorili vaše ciljne javnosti, s čimer boste povečali prodajo in dolgoročno tudi dobiček (produktno komuniciranje);
  3. vzpostavitev in osveževanje profilov vašega podjetja na izbranih družbenih omrežjih tako, da bo to okrepilo vaš dialog s potencialnimi in obstoječimi strankami ter njihovo pripadnost vašemu podjetju, povečali pa boste tudi vašo prepoznavnost (digitalno komuniciranje);
  4. vzpostavitev pregledne in z vašo celostno grafično podobo usklajene spletne strani ter strateško upravljanje z vašo blagovno znamko in ugledom podjetja na spletni strani;
  5. priprava promocijskega videa o vašem izdelku, storitvi ali celotnem podjetju, ki z objavo v digitalnih in spletnih medijih ter na mobilnih aplikacijah omogoči hitro in ciljno usmerjeno komuniciranje s targetiranimi javnostmi, poveča vašo prepoznavnost in prodajo;
  6. redno spremljanje in analiziranje medijskih objav o vašem podjetju in konkurenci in na podlagi tega izvajanje takšnih komunikacijskih strategij, ki vam bodo zagotovile čim več pozitivne medijske pozornosti.

…in zakaj se sploh odločiti za medijsko promocijo?

Ker so mediji zato, da jih izkoristite! (In ne oni vas.)


Nina Orel